Яблонський Василь Миколайович


Перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

 

кандидат історичних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

 

- історія України ХХ століття, історія політичної думки;

- порівняльна політологія, політичні технології.

 

Основні наукові праці:

 

1. Яблонський В. Сучасні політичні партії України: Довідник. - К.: Лексикон, 1996. – 151 с.
2. Яблонський В., Латко Я. Сучасні політичні партії України (у співавторстві). - К.: Альтерпрес, 1999. – 227 с.
3. Зущик Ю., Кривошеєнко О., Яблонський В. Фігури. Політичне лідерство в сучасній Україні (у співавторстві). - К.: Альтерпрес, 1999. – 275 c.
4. Яблонський В. Від влади п’ятьох до диктатури одного. Історико-політичний аналіз Директорії УНР. - К.: Альтерпрес, 2001. – 160 с., іл.
5. Ісак Мазепа. Україна в огні і бурі революції. / Передмова Василя Яблонського. – К.: Темпора, 2003. – С. 5-24.
6. Інформаційні війни (у співавторстві). – К.: Телекритика, 2005. – 200 с.
7. Бурковський П. А., Яблонський В. М. Антисемітизм в Україні: стан та шляхи подолання. // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г . Рубана. К.: НІСД, 2007. – С. 204-217.
8. Бурковський П. А., Кисельов С. С., Яблонський В. М. Взаємодія гілок влади та провідних політичних сил у процесі здійснення конституційної реформи. // Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. К.: НІСД, 2008. – С. 90-94.
9. Vasyl Jablonskyj. Symon Petlura et les problemes de consolidation de l'emigration politique ukrainienne de 1947 a 1950 // Symon Petlura et l'independance de l'Ukraine. 24 novembre 2004. Journee d'etude internationale. - Paris-Kyiv, 2008. - С. 23-31.
10. Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання: (2007 р. - вересень 2008 р.): [зб. аналіт. мат-ів] / За ред. В. М. Яблонського. - К.: НІСД, 2009. - 108 с.

11.Український парламентаризм на еміграції. Державний центр УНР: документи і матеріали, 1920-1992 / Упорядник В. Яблонський. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 840 с.

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали